Akkışla İlçesi

 
 

İlçenin Tarihi

 
Yöre insanları Orta Asya’dan göçebe olarak gelmiş ve bugünkü İlçe sınırları içerisine yerleşmiştir. Kuruluş tarihi belli olmamakla beraber eldeki belgelere göre, 1804 yılında, göçebe olarak yaşayan Oğuzların Bayat Boyuna bağlı Kuzu güdenli aşireti tarafından kurulan Akkışla, 6360 sayılı Kanunla bu gün 14 mahallesi olan bir İlçe konumundadır.
 
Önceleri “Conalı” iken “Kuzu güdenli” olarak değişen İlçenin ismi daha sonra kurulduğu yer itibariyle kuzeyindeki kayaların beyazlığından ‘‘ Ak‘‘  ve kış aylarında hayvanların dışarıda kışlamasına müsait olması nedeni ile “ Kışla ‘‘ kelimesinin birleşmesi ile Akkışla adını almıştır.
 
Daha önce Sivas İline bağlı iken, Kayseri’nin İl olması ile birlikte Kayseri’ye, İlçe olarak da Pınarbaşı’na bağlanmış olan Akkışla, Bünyan’ın İlçe olması ile birlikte Bünyan İlçesine bağlanmıştır. 1954 yılında teşkilatlı nahiye, 19.06.1987 gün ve 19507 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 3392 sayılı Kanunla da İlçe olmuştur.
 

Coğrafi Yapısı

 
Akkışla İlçesi, bağlı olduğu Kayseri İlinin Doğusunda yer alır.  İl Merkezine 80 km. uzaklıkta olup, Doğusunda Pınarbaşı,  Batısında Sarıoğlan, Kuzeyinde Gemerek, Güneyinde Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri bulunmaktadır.
 
1.370 m rakımlı İlçenin yüzölçümü 546 km² dir. Toplam tarım arazi varlığı 100.850 dekar olup bu arazinin 75.000 dekarı kıraç, 25.850 dekarı sulu tarıma elverişli arazidir.
İklimi karasal iklim özelliklerini taşır, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü bozkırdır.
 
İlçenin Doğusunda Hınzır Dağı bulunmaktadır. Bu dağlar derin vadilerle yarılmıştır. Dağlar güney-batıdan doğuya, kuzey-batıdan doğu istikametinde uzanmaktadır. Aynı zamanda dik ve sarp, yer yer hafif meyilli sırtlardan oluşmaktadır. İlçenin sınırları içerisinden geçen Acısu akarsuyu Kızılırmağa ulaşmaktadır. İlçede ova, göl ve gölet bulunmamaktadır.
 

İdari Yapı ve Nüfus

 
İlçede Kaymakamlık ile birlikte, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Tapu Müdürlüğü, Müftülük, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Elektrik İşletme Şefliği, T.C. Ziraat Bankası ve Sarıoğlan İlçesine bağlı PTT Şubesi gibi kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır.
 
İlçede Adliye bulunmamaktadır. İlçenin Adliye ve İcra ile ilgili hizmetleri Sarıoğlan Adliyesi ve İcra Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
Herhangi bir sendika kuruluşu bulunmayan İlçede, meslek kuruluşu olarak (11) adet dernek ve Kaymakamlık bünyesinde  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunmaktadır.
İlçe Merkez Belediyesi 14 adet; Yeni, Yeşil, Şen, Yukarı, Uğurlu, Kululu, Akin, Gömürgen, Yeni Gömürgen, Alevkışla, Ganişeyh, Girinci, Gümüşsu ve Ortaköy mahallelerinden oluşmaktadır.
 
İlçenin 2018 yılı TÜİK verilerine göre, genel nüfusu 6.429’dir.
 
 

Sosyal Yapı

 
İlçede  toplam 5 tane ilkokul, 4 tane ortaokul, 1 tane İmam Hatip ortaokulu ve 1 tane de erkek öğrenci pansiyonlu çok programlı Anadolu lisesi bulunmaktadır.
 
İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olarak bir arada hizmet vermektedir. Akkışla Toplum Sağlığı Merkezine bağlı, Kululu, Ortaköy ve Gömürgen Mahallelerinde birer sağlık evi bulunmaktadır.
 
 
İlçe genelinde tarihi ve turistik yer olarak Kululu mevkiinde “Genç Hitit” çağına ait heykeller ve hiyeroglif kitabeler bulunmuş olan Kululu kalesi vardır.
 
Akkışla İlçesi nüfusunun bir kısmı ufak çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, bir kısmı ise yurt içinde ve yurt dışında geçici veya kadrolu işçi, memur, esnaf ve çeşitli iş sektörlerinde çalışmaktadır.                           
                                                      
Yazın bağ, bahçe işlerinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderler. Küçükbaş hayvan sayısının azalması nedeniyle, İlçe merkezinde yaylaya gidiş azalmış olsa da, özellikle Gömürgen mahallesinde yaygınlığını korumaktadır.
 

Ekonomik Yapı

 
İlçede ekonomik yapı; tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ve hayvancılık, ticari amaç için değil, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yapılmaktadır.
İlçe genelinde tarıma elverişli arazi miktarı 100.850 dekar olup, bunun 25.850 dekarı sulu,  75.000 dekarı kıraç arazidir.
 
Toplam arazinin 59.600 dekarında tarla ürünleri olan buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut,  650 dekarında pancar ekimi, 9.500 dekarında yem bitkileri, 1.100 dekarında meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır.
 
İlçedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme ve suni tohumlama işlemleri yapılmaktadır.
 
İlçe genelinde büyük ve küçükbaş hayvan ticareti ile uğraşan birkaç esnaf ve yine temel gıda üzerine ticaret yapan birkaç limited şirket bulunmaktadır.
 

Mahalli İdareler

 
1954-1987 yıllarında Kasaba Belediyesi olan İlçe Merkez Belediyesi, 1987 yılında kabul edilen 3392 sayılı Kanunla Akkışla’nın İlçe olmasından sonra İlçe belediyesi olarak faaliyete geçmiştir. İlçede 15 mahalle vardır. Mahalle muhtarlarının iletişim bilgileri şu şekildedir:
 
MahallesiMuhtarın Adı SoyadıCep Telefonu
AkinAhmet BAŞKURT0 538 248 62 55
AlevkışlaKemal KARAARSLAN0 532 682 95 53
GanişeyhAhmet ŞİMŞEK0 535 760 55 12
GirinciMehmet TEMİZER0 537 954 26 86
GömürgenAbdurrahman GÜNDÜZ0 536 430 60 84
Gömürgen YeniMehmet GÖKTAŞ0 530 053 81 38
GümüşsuBülent ÖZCAN0 541 459 67 56
KululuAli BAYAZIT0 505 785 31 26
ManavuzSabri ALTINDAĞ0 541 822 85 32
Ortaköyİsmail BOZDAĞ0 536 685 36 27
ŞenErdi BUĞURCU0 542 556 96 89
UğurluŞahin İNKAYASI0 530 466 40 09
YeniCemal KOCA 0 534 212 51 53
YeşilÖzal YÜZÜGÜLLÜ0 505 609 91 54
YukarıCelal COŞKUN0 537 867 44 48