AKKIŞLA BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönetmelik kayseri Akkışla Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk ve  çalışma usul ve esaslarını belirtir

MADDE 2- DEYİMLER

Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

Belediye  : Akkışla Belediyesini,

Başkanlık: Akkışla Belediye Başkanlığını,

Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

Personel  : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.