Resmi nikah için gerekli belgeler şu şekilde:

 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopileri.
 • Vesikalık Fotoğraf.
 • Sağlık Raporu.
 • Evlenme Beyannamesi.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli belgeler şu şekilde:

1. Doldurulmuş Başvuru formu (Belediyemizden temin edilecektir)
2. Belediyemiz tahsilât sevisinden Borcu olmadığına dair Yazı
3. Vergi levhasının fotokopisi
4. İşyerinin tapu fotokopisi
5. işyeri şube ise şube gazetesinin sureti
6. İşyerine ait Yapı kullanma izni fotokopisi
7. Ticaret Sicil Kaydı
8. Kira sözleşmesi (kiracılar için)
9. Yangın söndürme cihazı fatura fotokopisi (Her 60 M2 için bir adet yangın tüpü olacak)
10. Ustalık belgesi Kendi belgesi olmayanların (Çalıştırdığı elemanlarından en az 1 tanesinin ustalık belgesi olacak)
11. İçkili yer için mesafe krokisi (Belediyemiz Fen İşlerinden temin Edilecektir)


İnşaat Ruhsat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için her hangi bir eksiklik görülmezse yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez. Ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER (200 M2 ALTI BİNALAR İÇİN)

 • Ruhsat başvuru dilekçesi.
 • Tapu.
 • Aplikasyon Belgesi ( Lihkap Bürolarından).
 • İmar durumu ( Belediyeden alınacak).
 • Mimari Proje.
 • Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.
 • Betonarme Statik Proje.
 • İnşaat Mühendisi Oda Sicil Belgesi.
 • Sıhhi Tesisat Projesi.
 • Makine Mühendisi Oda Sicil Belgesi.
 • Elektrik Tesisatı Prejesi.
 • Elektrik Mühendisi Oda Sicil Belgesi.
 • Zemin Etüt Raporu.
 • Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları.
 • Yapı Müteahhidi ile ilgili Belgeler. Müteahhitlik inşaat sahibi ya ya inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üslenecek.
İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER ( 200 M2 ÜSTÜ BİNALAR İÇİN )
 • Ruhsat başvuru dilekçesi.
 • Tapu.
 • Aplikasyon Belgesi ( Lihkap Bürolarından).
 • İmar durumu ( Belediyeden alınacak).
 • Mimari Proje.
 • Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.
 • Betonarme Statik Proje.
 • İnşaat Mühendisi Oda Sicil Belgesi.
 • Sıhhi Tesisat Projesi.
 • Makine Mühendisi Oda Sicil Belgesi.
 • Elektrik Tesisatı Prejesi.
 • Elektrik Mühendisi Oda Sicil Belgesi.
 • Zemin Etüt Raporu.
 • Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları.
 • Yapı Müteahhidi ile ilgili Belgeler. Müteahhitlik inşaat sahibi ya ya inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üslenecek.
 • Yapı Denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgesi.
 • Yapıya ilişkin bilgi formu.
 • Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.
 • Şantiye şefi sözleşmesi.